Адвокатска кантора

адв. Александър Маринов, адв. Владимир Маринов

Цени

Цени

Цени за Нашите услуги


Цените за правни устни се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа.
Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в:

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнагражения, издадена от Висшия адвокатски съвет

Разбирайки, че се намираме в пандемична ситуация, време на трудности и изпитания, ние се стремим да постигнем взаимноприемлив размер на адвокатския хонорар, като предлагаме и възможност за плащане на части.